ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน 120×180ซม.

whiteboard-S-120180
ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน ขนาด120×180ซม.

ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน กระดานหมุนกลับด้านได้ ตัวล็อคกระดาน แบบจุดเดียว ล็อคได้ง่าย หรือ ยึดแบบถาวร หมุนไม่ได้ มีรางวางใหญ่ เพื่อสะดวกในการวางแปรง และ ปากกา ขาเหล็กใช้เหล็กกล่อง ใช้ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว- 3 นิ้ว