ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน แม่เหล็ก ขนาด120×180ซม.

ไวท์บอร์ดแม่เหล็กล้อเลื่อน ขนาด120x180ซม.
ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน แม่เหล็ก ขนาด120×180ซม.

ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน แม่เหล็ก สามารถติดเม็ดแม่เหล็กได้ กระดานหมุนกลับด้านได้ ตัวล็อคกระดาน แบบจุดเดียว ล็อคได้ง่าย หรือ ยึดแบบถาวร หมุนไม่ได้ มีรางวางใหญ่ เพื่อสะดวกในการวางแปรง และ ปากกา ขาเหล็กใช้เหล็กกล่อง ใช้ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว- 3 นิ้ว มีล้อล็อคได้ ล้อธรรมดา และแบบไม่มีล้อ